ClickCease
 

Умови користування сайтом
(публічна оферта/договір)

Дата складання: 28.04.2021
Остання редакція: 29.04.2021

Дані умови користування сайтом є публічним договором (офертою) в розумінні ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

Реєстрація на веб-сайті, буде вважатись дією, направленою на прийняття всіх без виключення умов публічної оферти відповідно до умов ст. 642 Цивільного кодексу України.Фізична особа – підприємець Сич Костянтин Іванович (РНОКПП 2790600097, Україна, м. Дніпро, вул. Павла Чубинського, будинок 7, кв.8), діючого на підставі виписки про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, (надалі – Виконавець), з однієї сторони, та

фізична або юридична особа, яка виявила бажання скористатись послугами, які передбачені офертою, (надалі – Замовник), уклали даний Публічний договір (надалі - Договір) на наступних умовах:  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.
Якщо інше прямо не обумовлено в публічній оферті, терміни, які вживаються в цьому документі і в правовідносинах сторін, використовуються в такому значенні:

1. Виконавець — фізична особа – підприємець Сич Костянтин Іванович (РНОКПП 2790600097, Україна, м. Дніпро, вул. Павла Чубинського, будинок 7, кв.8).

2. Замовник — фізична або юридична особа, яка з метою вирішення релевантних завдань у власних інтересах і / або в інтересах третіх осіб:

- залишила заявку на підбір і/або отримання інформації про фахівців і/або організацій, що надають послуги та/або виконують роботи за профілем (спеціальності) визначеної Замовником, і/або

- виявила бажання скористатися послугами спеціаліста зазначеного на веб-сайті у формі відео консультації та/або отримати інформацію про нього.

3. Спеціаліст (Психотерапевт) – фізична особа, яка досягла 18-ти років, має цивільну дієздатність, отримала відповідний диплом спеціаліста в області психотерапії та доручила Виконавцю, в рамках прийняття оферти, підбір (пошук і залучення) потенційних Замовників.

4. Під «Послугами» розуміється оплатне надання інформаційно-консультаційної послуги психологічного характеру в інтересах Замовника і/або вказаних ним третіх осіб - безпосередньо Спеціалістом.

5. Замовлення - інформація про Замовника, що передається Виконавцю. При цьому Виконавець гарантує передачу інформації тільки в частині контактних даних, необхідних для зв'язку Спеціаліста з Замовником.

6. «Відео консультація» - онлайн консультація в межах Послуги, учасником якої є Психотерапевт і Замовник, на основі свого облікового запису через свій Особистий кабінет, тривалість якої встановлюється Психотерапевтом самостійно, але не може бути менше 50 (п'ятдесяти) хвилин.

7. «Сервіс» - веб-сайт coun.com.ua, що дозволяє здійснювати вибір Психотерапевта із запропонованих фахівців, а також проводити Відео консультації між Психотерапевтом і Замовником.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику доступу до функціональних можливостей веб-сайту, що дозволяє здійснити вибір Психотерапевта, а також проведення Відео консультацій з Психотерапевтом з питань індивідуальної психологічної роботи з Замовником. При цьому послуги проведення Відео консультацій Замовнику надає безпосередньо Психотерапевт, а Виконавець тільки надає технічну можливість проведення такої Відео консультації.

2.2. В межах цього Договору, Виконавець надає такі послуги:

- Надання Замовнику на вибір найбільш придатних для вирішення питань Замовника Психотерапевтів, за результатами проведення первинного аналізу психологічного стану Замовника. Замовник має право вибрати іншого Психотерапевта з усієї бази фахівців, запропонованої в межах Сервісу.

- Надання необмеженого доступу до веб-сайту, ведення графіка запису на Відео консультації.

- Надання технічної можливості проведення Відео консультацій.

2.3. Виконавець і Психотерапевт не займаються лікувальною або будь-якої іншої медичною практикою.

2.4. Замовник повністю усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальність за результат проведення Відео консультацій.

2.5. Замовник повністю усвідомлює, що Виконавець може в будь-який момент відмовити в наданні Послуг, у разі порушення Замовником умов цього Договору, а також в будь-яких інших випадках, в тому числі, і без пояснення причин.

2.6. У разі, якщо Замовник пропускає Відео консультацію відповідно до встановленого з Психотерапевтом графіку і повідомляє про перенесення Відео консультації менш, ніж за 12 годин до призначеного часу, сплачені за Відео консультацію Психотерапевту грошові кошти не підлягають поверненню Замовнику.

2.7. У разі, якщо Відео консультація не відбулася з вини Психотерапевта і / або Психотерапевт повідомив Замовника про скасування або перенесення Відео консультації менш, ніж за 12 годин, то, на розсуд Замовника, сплачена за Відео консультацію сума, або має бути повернуто Замовнику, або зараховується в рахунок оплати наступного Відео консультації.

2.8. У разі, якщо Замовник спізнюється на призначену Відео консультацію, час Відео консультації не продовжується, в разі, якщо Психотерапевт спізнюється на Відео консультацію, час Відео консультації продовжується на період запізнення Психотерапевта.

2.9. Особливістю виконання договірних зобов'язань є відсутність гарантованого результату, так як корисний ефект залежить не тільки від професіоналізму Психотерапевта, але і від особистих якостей Замовника.

2.10. Для користування Сервісом Замовник повинен забезпечити наявність наступного обладнання:

- настільний комп'ютер/ноутбук: відеокамера, вбудована або зовнішня; мікрофон, вбудований або зовнішній.

- мобільний пристрій.

- стабільний інтернет канал з вхідною та вихідною швидкістю не менше 4 мегабіт в секунду в кожному напрямку.

2.11. Виконавець не гарантує і не робить ніяких заяв щодо безпеки Сервісу. Замовник розуміє, що будь-яка інформація, яка передається за допомогою веб-сайту, може бути перехоплена в процесі передачі. Використання Сервісу здійснюється Замовником за своїм рішенням і на свій ризик.


3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Належним чином надавати Послуги за цим Договором.

3.1.2. Приступити до надання Послуг безпосередньо після реєстрації Замовника на веб-сайті і первинного заповнення Замовником анкети в Особистому кабінеті. Дата початку надання Послуг може бути відкладена на відповідний термін в разі, якщо неможливість приступити до надання Послуг обумовлена невиконанням/неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань за Договором.

3.1.3. Надавати Послуги протягом періоду часу, визначеного Сторонами при укладенні цього Договору, графік проведення Відео консультацій узгоджується між Клієнтом і Психотерапевтом.

3.1.4. Давати Замовнику, в разі необхідності, роз'яснення з питань користування веб-сайтом.

3.1.5. Відео консультації і спілкування клієнта з Психотерапевтом за допомогою Сервісу відбувається приватно, відео консультації є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам, в тому числі співробітникам Виконавця. Виконавець не записує Відео консультації, не зберігає записи Відео консультацій і не обробляє їх.

3.1.6. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником, якщо протягом 2 (двох) днів після закінчення надання Послуг Виконавець не отримав від Замовника письмових мотивованих заперечень.

3.2. Права Виконавця:

3.2.1. Самостійно визначати способи та методи надання Послуг без попереднього узгодження з Замовником.

3.2.2. Вимагати від Замовника надання інформації про його поточний стан шляхом заповнення анкети в Особистому кабінеті, або при необхідності, за запитом.

3.2.3. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг без направлення Замовнику відповідного повідомлення, без пояснення причин.


4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Надавати Виконавцю за запитом, а також шляхом заповнення анкети в особистому кабінеті, достовірні відомості і дані, необхідні для надання Послуг. При укладанні Договору Замовник зобов'язаний зареєструватися на сервісі, отримати доступ до особистого кабінету, зробити первинне заповнення розміщеної в ньому анкети.

4.1.2. Дотримуватися графіка Відео консультацій, розміщений в особистому кабінеті і узгоджений з Психотерапевтом, про будь-яку зміну повідомляти не менше ніж за 12 годин до призначеного часу Відео консультації.

4.1.3. Не відтворювати, не копіювати, не поширювати, а також не використовувати будь-яким іншим способом, вміст Сервісу, за винятком особистого використання в рамках цього Договору.

4.1.4. Не здійснювати дії по розміщенню в межах Сервісу рекламної інформації, а також будь-яких незаконних, що дискредитують, що несуть загрозу повідомлень або повідомлень, які суперечать законодавству України.

4.1.5. Не передавати логін і пароль до свого особистого кабінету будь-яким третім особам. У разі недотримання зазначеної умови (включаючи випадки витоку інформації про логін та пароль проти волі Замовника) Виконавець не несе будь-якої відповідальності за надання Послуг третім особам по логіну і паролю Замовника.

4.1.6. Не здійснювати агітацію і підбурювання Психотерапевта надавати послуги безпосередньо Замовнику без використання Сервісу, не розміщувати на сервісі інформацію, будь-яким чином дискредитує Виконавця та/або інформацію невідповідну дійсності. Повідомляти Виконавця про будь-які випадки спроби Психотерапевта вивести Відео консультації за межі Сервісу.

4.1.7. Негайно повідомити Виконавця про випадки втрати або розкрадання логіна і/або пароля до особистого кабінету Замовника.

4.1.8. Негайно повідомити Виконавця та/або Психотерапевта про наявність суїцидальних думок і / або намірів, про спроби замаху на самогубство, а також про будь-яких інших, що відрізняються від нормальних, фізичних або психічних станах.

4.1.9. Бути присутнім на Відео консультації при здоровому глузді, не курити, не вживати алкоголь під час Відео консультації, не залишати її раніше встановленого часу, без поважної причини, а також не проводити Відео консультації в стані алкогольного та / або наркотичного сп'яніння або під дією лікарських препаратів, за винятком випадків призначення таких препаратів лікарем Замовника, про що Замовник, в обов'язковому порядку повідомляє Психотерапевта; інформувати Психотерапевта про зміни в таких аспектах свого життя: роботу, освіту, стосунки з батьками, родичами, близькими друзями, чоловіком (дружиною), партнерами; інформувати Психотерапевта про зміни в своєму фізичному і психологічному самопочутті.

4.2. Права Замовника:

4.2.1. Вимагати від Виконавця належного надання Послуг.

4.2.2. Отримувати, при необхідності, консультації Виконавця щодо можливостей сервісу.

4.2.3. Вибрати Психотерапевта із запропонованих на сервісі і виносити на обговорення, в рамках Відео консультації, будь-яку цікаву для Замовника проблему.

4.2.4. Відмовитися в односторонньому порядку від Послуг та розірвати Договір шляхом направлення відповідного повідомлення Виконавцю. У разі такої відмови Договір буде вважатися припиненою з дня, наступного за днем отримання такого повідомлення Виконавцем.

4.2.5. Змінити Психотерапевта на будь-якому етапі, кількість таких замін не обмежена сервісом.

4.2.6. Залишити відгук про психотерапевта.5. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник не сплачує за користування сервісом, однак, окремі функції сервісу можуть бути платними. Оплата Замовником таких функцій здійснюється за допомогою платіжних систем, запропонованих в межах сервісу. Розрахунки за Відео консультації здійснюються безпосередньо між Замовником та Психотерапевтом, Виконавець не є стороною таких розрахунків.

При цьому використання сторонами певної системи розрахунків може бути пов'язано з укладанням зазначеними особами окремої угоди, що регулює застосування відповідної системи розрахунків і висновок якого є обов'язковою умовою проведення розрахунків таким способом і в такому порядку.6. ІНФОРМАЦІЯ СЕРВІСУ

6.1. В Сервісі можуть бути розміщені публікації, статті та інші інформаційні матеріали публіцистичного, аналітичного та іншого характеру. Авторами цих матеріалів може бути як Виконавець, так і інші особи. Виконавець в жодному випадку не несе відповідальності за достовірність цих матеріалів та наслідки їхнього використання.

6.2. Дані, отримані з ресурсів третіх осіб, є відкритими даними, отриманими з офіційних джерел, пошукових систем Google, ресурсів інших третіх осіб, які мають право збирати, обробляти та передавати дані згідно з законодавством України. Сервіс збирає, аналізує та використовує дані з відкритих джерел, в тому числі але не виключно з набору даних, які підлягають оприлюдненню відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

6.3. Відповідність та правильність даних в Сервісі залежить від правильності таких даних на ресурсах третіх осіб. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст таких даних, а також за наслідки їхнього використання.

6.4. Сервіс може містити посилання на веб-сайти, веб-сторінки та програми третіх сторін. Замовник самостійно несе відповідальність за ознайомлення з Умовами використання відповідних веб-сайтів і погоджуєтеся з тим, що використовуєте такі веб-сайти на свій власний ризик та несе повну відповідальність за відповідні дії.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Виконавець не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

7.2. Виконавець не надає медичні послуги. Інформація про здоров'я Замовника приймається виключно зі слів Замовника, а також шляхом заповнення анкети в Особистому кабінеті. Замовник особисто несе відповідальність за достовірність відомостей про своє здоров'я.

7.3. Особисті дані Замовника не можуть бути надані Виконавцем третім особам без згоди Замовника.

7.4. Якщо Замовник не задоволений умовами та/або якістю роботи Сервісу, бажано припинити використання його.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Сервісу, в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов'язані із використанням інформації, отриманої з Сервісу, якщо інше не встановлено законом.

7.6. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Замовник зобов'язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цього договору. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити умови цього договору, доступ Замовника до Сервісу може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Замовника до Сервісу, заблокувати або видалити Акаунт у зв'язку із порушенням даного Договору.

7.8. Відповідальність Виконавця за будь-які претензії, пов'язані з виконанням даного Договору, обмежується сумою, і не може перевищувати сум, фактично сплачених Виконавцю за надані відповідно до цього Договору послуги або реальних збитків, завданих Виконавцем Замовнику, в залежності від того, яка з цих сум виявиться меншою. Дане обмеження не застосовується у разі, якщо законодавством України встановлено інше.

7.9. Незадоволеність Замовника результатами діяльності Психотерапевта, невідповідність результату психотерапевтичної допомоги його очікуванням не є підставою для притягнення Виконавця або Психотерапевта до відповідальності за неналежну якість наданих послуг, так як психотерапевтична допомога не має встановлених стандартів правильного здійснення.8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Умови цього Договору та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

8.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв'язку з умовами цього договору, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

8.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов'язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном.

8.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до матеріального та процесуального законодавства України за місцезнаходженням Виконавця.9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Всі компоненти Сервісу в цілому належать Виконавцю й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

9.2. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сервісу без письмового дозволу Виконавця суворо заборонене.10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Замовник має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого акаунту. Для видалення акаунту Замовнику потрібно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Виконавця.

10.2. Виконавець має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час.

10.3. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цього Договору в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті. Замовник повинен періодично переглядати актуальні умови Договору. Якщо після спливу 5 (п'яти) календарних днів після внесення змін Замовник продовжує використовувати Сервіс, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП СИЧ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ

Місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Павла Чубинського, будинок 7, кв.8

РНОКПП: 2790600097

Тел. +380682313976

Ел. адреса: info@coun.com.ua

Пишіть: info@coun.com.ua
© 2021 Всі права захищені.
Дзвоніть : +38 (068) 231 39 76